Metody canisterapie

AAA (Animal Assisted Activities)

Zvířaty asistované aktivity, aktivity za přítomnosti zvířete.

Tyto aktivity poskytují především příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový či terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta. Jsou poskytovány v různých prostředích a to profesionálem nebo dobrovolníkem za účasti speciálně vybraných zvířat.

Charakteristika:                 

 „Není zde naplánovaný speciální léčebný cíl pro každou návštěvu.“

 „Dobrovolníci nevyžadují od ošetřujícího personálu detailní pozornost“.

Také dokumentace ve srovnání s AAT (Animal Assisted Therapy) bývá minimální.

Návštěva je spontánní a další návštěva je dohodnuta dle potřeby.

Hodnota AAA je především v pocitech psychické pohody v prožívání emočně libých prožitků  a spokojenosti.

Cílem AAA je především přinést klientům novou zkušenost, potěšit je a poskytnout další libé pocity spojené s přítomností zvířete, jako motivačního prvku.

AAA lze rozdělit na formu:

pasivní, kde nejednoduší formou je například umístění akvária do společenské místnosti ústavu, pozitivní efekt je již v pouhé přítomnosti zvířete 

interaktivní, kdy dochází k vzájemné interakci mezi klientem a zvířetem

rezidentní, kdy zvíře je trvale umístěno v zařízení, pečují o něj klienti nebo personál (poznámka – literatura uvádí, že tato rezidentní forma vyžaduje důkladné zvážení při výběru zvířete v závislosti na uspokojení jeho základních potřeb a pečlivou přípravu ze strany personálu) 

návštěvní, kdy do zařízení dochází v pravidelných intervalech dobrovolník se svým zvířetem či skupina dobrovolníků (nejčastěji jednou týdně na 40 minut až jednu hodinu), tato forma je v zařízeních s náročnou ošetřovatelskou péčí vítanější

AAT (Animal Assisted Therapy)

Zvířaty asistovaná terapie, terapie pomocí zvířat.

Tato forma podporuje především fyzické, emocionální, sociální a kognitivní funkce.

Je poskytována a vedena zdravotnickým profesionálem se speciálními odbornými znalostmi, který pracuje nejčastěji v rámci své profese.

Jde o cílenou intervenci, kdy zvíře je nedílnou součástí terapeutického procesu.

Jsou zde stanoveny specifické individuální cíle a pokrok je měřen a zaznamenáván.

Nutná je dokumentace o průběhu jednotlivých terapií. Přínosem je také aktivní komunikace mezi dobrovolníkem a terapeutem či ošetřujícím lékařem na zlepšení, které konkrétní schopnosti budou společně pracovat.

Cílem AAT je často posílení žádoucího chování nebo utlumení chování nežádoucího (například léčení fobií nebo nácvik dovedností jako je mluvení, zvýšení koncentrace či chůze, aj.).

Charakteristika:

Specifické léčebné cíle jsou zde stanoveny a vytvořeny speciálně pro každého klienta individuálně.

Pokrok je měřen a průběh canisterapie je podrobně dokumentován.

AAT lze rozdělit na formu:

individuální

skupinovou

Příklady léčebných cílů AAT programu:

V oblasti tělesné: zlepšení jemné motoriky, zlepšení sebeobsluhy, zlepšení obratnosti (kolečkové křeslo), zlepšení rovnováhy, uvolnění spasmů atd.

V oblasti mentální: zvýšení verbálních interakcí, jak mezi členy skupiny tak při individuálním kontaktu, zlepšení schopnosti koncentrace, potlačení negativistických pocitů, snížení projevů agrese, redukce úzkosti a osamělosti, zvyšování sebeúcty a sebedůvěry, smysluplné a hodnotné trávení volného času.

V oblasti vzdělávání: rozšiřování slovní zásoby, zlepšení činnosti dlouhodobé i krátkodobé paměti, rozvoj sociálního cítění, zlepšení abstraktního vnímání, orientace v prostoru, trénování dílčích činností jako jsou čísla, barvy, tvary.

V oblasti motivace: zlepšení zapojení do skupinových aktivit, zlepšení interakce s druhými klienty, ošetřovateli, rodiči atd., zvýšení spolupráce na léčbě.

AAE (Animal Assisted Education)

Mezi základní pojmy běžně používané v oblasti zooterapie v zahraničí patří bezesporu Animal Assisted Education – AAE, výuka s přispěním zvířat.

AACR (Animal Assisted Crisis Response)

Termín Animal Assisted Crisis Responce– AACR – krizová intervence za asistence zvířete/psa.

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím