Doporučujeme

 • Aldington, E. H. W. O psí duši Povaha, psychologie a chování psa. Přel. A. Krejčí. 8. nezměněné vydání. České Budějovice: Dona, 1999.ISBN 80–86136-47-7.

 • Bursová. Z. Pravidla a podmínky dobrovolnického programu Canisterapie na ZSF JU. In Kontakt 2/2008. 1. vyd. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2008b. s. 102-104. ISSN 1212-4117.

 • Delta Society. Standards of practice for Animal Assisted Activities and Animal Assisted Therapy. 1. edition. 1996. překlad: FREEMAN, M. ISBN 1-889785-01-6.

 • Eisertová, J. Canisterapie, jako podpůrná terapeutická metoda u dětí s hyperkinetickým syndromem a u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Disertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 132 s.

 • Eisertová, J. Odborné aktivity v canisterapii. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 109 s. 

 • Eisertová J.: Poznámky z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 1.7.– 3.7. 2005 v Brně. 1. vydání. Brno.

 • Eisertová J.: Vliv canisterapie na klienta s hyperkinetickým syndromem.Ročníková práce. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2004. 

 • Fine, A.: Handbook on Animal-Assisted Therapy. Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. 1. vyd. USA, Kalifornie: Academic Press, 2000. 481 s. ISBN 0-12-256475-8.

 • Fischer, G. A.: Zvířata jako ko-terapeuti. In sborník příspěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 27.6. – 1.7.2003 v Brně. 1. vydání. Brno.

 • Franklin, A. Animals and modern cultures: a sociology of human-animal relations in modernity. 1. edition. London: SAGE Publications, 1999. 219 s. ISBN 0-7619-5623-9.

 • Galajdová,L.: Pes lékařem lidské duše aneb canisterapie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1999.

 • Horáčková, D.: Canisterapie. Písemná práce. Olomouc, 2001.

 • Chmelová, M., Máchal, P., Dostálová, L.: Aktivní komunikace se psem v kazuistice dětí se speciálními potřebami. In Pravda o Zooterapii. Sborník příspěvků ze dvou celostátních konferencí pořádaných dne 27.11.2001 v Hluboké nad Vltavou a dne 18.12.2002 v Ústav sociální práce v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 1.vydání. České Budějovice 2003.

 • Kalinová, V.: 1. valná hromada European Society for Animal Assisted Therapy. Svět psů 2006, č.1.

 • Kalinová, V.: Canisterapie – význam psa na letním dětském táboře. Ročníková práce. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzita. 2001.

 • Kalinová, V.: Systém vzdělávání v oblasti canisterapie. Diplomová práce. České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzita. 2003.

 • Kalinová, V. Využití skupinové canisterapie dětském věku – integrační canisterapeutické tábory. Disertační práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita. Zdravotně sociální fakulta. 2006. 142 s.

 • Kalinová, V.: Zhodnocení víkendových rekondičních pobytů se zaměřením na zooterapii In Pravda o zooterapii: Sborník ze dvou celostátních konferencí pořádaných dne 27. 11.2001 v Hluboké nad Vltavou a dne 18. 12. 2002 v Ústavu sociální práce v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 1. vydání. České Budějovice 2003.

 • Kliková, A.: Problematika právních aspektů provozování canisterapie. In sborník příspěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 25. – 27.6. 2004 v Brně. 1. vydání. Brno.

 • Kolektiv autorů. Povídání o canisterapii. 1.vyd. Vyškov: Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým „Piafa” ve Vyškově, 2000. 47s. ISBN 80-238-6089-5.

 • Krausová, A.: Americký systém testování terapeutických psů. In Sborník přípěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 27. 6. 2003 – 1.7. 2003 v Brně. 1.vydání.Brno.

 • Krausová, A.: Terminologie využívaná v zooterapii. Kontakt 2001, roč. III, č. 3.

 • Krejčová, R.: Canisterapie. Svět psů 2002 , č. 8 1. 7.– 3.7. 2005 v Brně. 1. vydání. Brno.

 • Lacinová, J.: Canisterapie u vybraných skupin handicapovaných dětí. Kontakt. 2000, roč. II, č. 2.

 • Lacinová, J.: Canisterapie v současné praxi v ČR. Svět psů 2002, č. 3.

 • Lacinová, J.: Co nového ve vývoji canisterapie. In Sborník přípěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 1.7. – 3.7. 2005 v Brně.1.vydání.Brno.

 • Lacinová, J.: Situace canisterapie v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodního semináře o zooterapiích pořádaný dne 27. 6. – 1. 7. 2003 v Brně. 1. vydání. Brno.

 • Leibetseder, J. Ustanovení nové odbornosti. In Mezinárodní seminář o zooterapiích k tvorbě metodiky 25.-27.6. 2004. Sborník příspěvků. Brno: Sdružení Filia, s. 34-36. ISBN 80-239-3591-7.

 • Leugner, S., Winkelmayer, R., Simon, R.: Mensch und Tier, eine harmonische Beziehung NORKA Verlag, 2002. Klosterneuburg. ISBN: 3-85050-502-2.

 • Mahelka, B.: Využití některých druhů zvířat v zooterapii. Kontakt 2000, roč. II, č. 2

 • Martanová, J.: Rozvoj dovedností u autistických dětí pomocí canisterapie. Ročníková práce. České Budějovice: JČU – ZF, 2003.

 • Mason, M.J.: Psi v lásce nikdy nelžou. Rybka Publisher,1999.Praha. ISBN: 80 – 8618288 – 6.

 • Materiály sdružení Hafík. Materiály občanského sdružení pro teoretickou a praktickou přípravu canisterapeutických týmů.

 • Matějček, Z.: Domácí zvířata jako vychovatelé. In Co, kdy a jak ve výchově dítětě. Praha Portál 1997.

 • Mezinárodní seminář o Zooterapii Brno 2004, Sborník přípěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 25.6. – 27.6. 2004 v Brně.1.vydání.Brno.

 • Mezinárodní seminář o Zooterapii Brno 2005, Sborník přípěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 1.7. – 3.7. 2005 v Brně.1.vydání.Brno.

 • Miklová, S.: Canisterapie u seniorů žijících v domově důchodců. Nepublikováno.

 • Nerandžič, Z. Animoterapie aneb jak nás zvířata umí léčit: praktický průvodce proveřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. 1.vyd. Praha: Albatros. 2006. 159 s. ISBN 80-00-01809-8.

 • Nerandžič, Z.: Zooterapie v kontextu ucelené rehabilitace. In Pravda o Zooterapii: Sborník příspěvků ze dvou celostátních konferencí pořádaných dne 27. 11. 2001 v Hluboké nad Vltavou a dne 18. 12. 2002 v Ústav sociální práce v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 1. vydání. České Budějovice 2003. ISBN 80–7040–608-9.

 • Neubauerová, R. – Ježek, D. – Hanuš, P., aj. Využití psa ne letním dětském integračním táboře Hradce. Kontakt. 2000, roč. II, č. 2.

 • Novotná D., Turčanová, J. Normy praxe – Proč? In Mezinárodní seminář ozooterapiích 1.-3.7. 2005 v Brně. Tvorba norem praxe I. Sborník příspěvků. Brno: Sdružení Filia, s. 9-10. ISBN 80-239-5863-1.

 • Otterstesdt, C.: Tiere als therapeutische begleiter. Kosmos Stuttgart 2001. ISBN 3-440-08988-6.

 • Pilátová, K. Zjištění informovanosti o problematice canisterapie v Českých Budějovicích. Bakalářská práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. 94 s. 

 • Procházková L.: Vliv přítomnosti psa na výskyt deprese u seniorů. Ročníková práce. České Budějovice Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzita. 2005.

 • Reifberger, M.: – Spiele aus der praxis. Therapiehundeausbildung. TAT. Nepublikováno.

 • Salotto, P. Pet Assisted Therapy. Norton, MA: D.J. Publications. 2001. 405 s.ISBN 0-9713676-0-4. 

 • Sheldrake,R.: Váš pes to ví. Rybka Publisher 2001. ISBN 80-86182-50-9.

 • Staffová, Z., Eisertová, J. Současný stav canisterapie v České republice – nová metoda sociálních služeb a její vývoj v ČR. In Sborník příspěvků z konference Pravda ozooterapii X. ročník, ZSF JU, Centrum Canisterapie, pořádané dne 14.11.2008. ISBN 978-80-7394-157-4.

 • Straková, Š.: Etiologie psa. In Pravda o Zooterapii: Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané dne 5. 12. 2000 v Hluboké nad Vltavou. Zdravotně sociální fakulta. 1. vydání. České Budějovice 2001. ISBN 80-7040-486-8.

 • Svobodová, I.: Výběr psa pro canisterapii aneb genetika je věda komplikovaná. In sborník přípěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 25.6. – 27.6. 2004 v Brně 1.vydání.Brno.

 • Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat: sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí konané 16.-17.4. 2008 v Praze. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. ISBN 978-80-213-1773-4.

 • Odendaal, J. Zvířata a naše mentální zdraví: proč, co a jak. 1. vyd. Praha: Brázda, 2007. 173 s. ISBN 978-80-209-0356-3.

 •  Tvrdá, A. Canisterapie – krizová intervence. In Mezinárodní seminář o zooterapiích 1.-3.7.2005. Tvorba norem praxe I. Sborník příspěvků. Brno: Sdružení Filia, s. 48-52. ISBN 80-239-5863-1. 

 • Velemínský, M. a kol. autorů. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. 1.vyd. České Budějovice: Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.

 • Vízdalová, H.: Místo psychologie v hipoterapie. In sborník přípěvků z Mezinárodní seminář o zooterapiích pořádaný dne 25.6. – 27.6. 2004 v Brně. 1.vydání.Brno.

 • Výroční zprávy občanského sdružení HAFÍK. .

 • Zouharová, M.: Canisterapeutická kuchařka. Nepublikováno.

   

   

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím